Lijsten in Scratch

Lijsten zijn een vorm van variabelen, die een krachtig hulpmiddel zijn bij problemen, waarbij een verzameling (soortgelijke) gegevens moet worden bijgehouden.

We gaan met een paar opdrachten hier wat mee spelen om het beter te leren kennen en te ontdekken wat je daar allemaal mee kunt doen. Bovendien gaan we in opdracht 3 ook nog een grafiek tekenen !
Dat is wel een opdracht voor gevorderden, maar met een beetje hulp van de coaches moet dat ook wel lukken.

Opdracht 1:
Dit is een eenvoudige opdracht om het gebruik van lijsten te laten zien met een grappig resultaat.

Het heet  “Maak gekke zinnen” en als je het goed doet zegt kat gekke dingen elke keer als je op de spatiebalk drukt.

Opdracht 2:
Dit is een wat moeilijker opdracht.
Maak een lijst met 6 elementen , waarin wordt bijgehouden hoe vaak je met één dobbelsteen een bepaald aantal ogen gooit (dus een willekeurige getal tussen 1 en 6). Je zou verwachten, dat dit even vaak is voor elk aantal ogen (als je maar vaak genoeg gooit).

Dit lijkt dus aardig te kloppen ( na 100000 worpen !!).
( Hier is het programma)

Opdracht 3:
Maak nu een lijst met 18 elementen , waarin wordt bijgehouden hoe vaak je met drie dobbelstenen een bepaald aantal ogen gooit (dus de som van 3 willekeurige getallen tussen 1 en 6).
Je zult nu zien , dat het aantal keren, dat je een bepaald aantal ogen gooit niet voor elk aantal ogen gelijk is ……

Kun je uitleggen hoe dat komt ??

Opdracht 4:
Maak een grafiek van deze laatste verdeling van scores  door de waardes uit de lijst te tekenen met behulp van de de “pen”.
Gebruik hiervoor een speciale (onzichtbare) sprite.

Voor nog meer “statistiek” kijk eens bij het thema Statistiek