Sorteren in Scratch

Sorteren is een bewerking die in het dagelijks leven vaak voorkomt op allerlei terreinen om dingen te ordenen.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het op alfabet zetten van namen in een adresboek of voorwerpen rangschikken naar grootte.

Het is dus begrijpelijk, dat ook in software meerdere methodes (=algoritmes) zijn bedacht om reeksen gegevens (in het engels datasets genoemd) te sorteren. Deze varieren van eenvoudig maar traag, tot heel ingewikkeld maar snel en efficient

Wij zullen ons beperken tot één algorithme : de “bubbelsort” omdat deze het eenvoudigst te begrijpen is.

Bij de bubblesort kijken we steeds of twee opeenvolgende elementen van een lijst in de gewenste volgorde staan. Als dat niet zo is, verwisselen we deze twee. We herhalen dit net zo lang, tot alle elementen in de juiste volgorde staan.
De lijst is dan gesorteerd. Dit betekent, dat we voor een lijst met 8 getallen maximal 8 x 8 = 64 vergelijkingen moeten doen met al dan niet wisselen van plaats.

In Scratch kunnen we een verzameling gegevens opslaan in LIJSTEN.
Sorteren in Scratch betekent dus het sorteren van een LIJST.
Lijsten kunnen allerlei gegevens bevatten, maar we beperken ons in dit project tot getallen.

De opdracht vindt je hier.

Het basis programma vindt je hier