LED Dobbelsteen

Met Scratch en de Arduino kun je een dobbelsteen maken met 7 LEDS’s als de ogen van de dobbelsteen.

Je maakt dit programma met mBlock.

Kijk hier voor de opdracht- beschrijving en hier voor het mBlock programma om mee te starten