Coderdojo November terugblik

De Coderdojo van November ligt alweer achter ons.
Met 10 enthousiaste deelnemers was het ook deze keer weer gezellig druk.

Zoals gewoonlijk was er vooral beangstelling voor onze Scratch opdrachten, maar ook de mBot robots werden van stal gehaald.
Een van de Ninja’s heeft zelfs geprobeerd om de mBot een lijn op de speelmat te laten volgen. Helaas is dat deze keer niet gelukt omdat we onvoldoende informatie over de lijn-sensor hadden.

Voor de volgende bijeenkomst zal Hans ervoor zorgen, dat die informatie er wel is en ook een opdracht-beschrijving, zodat we het project weer met succes op kunnen oppakken.

De mBot moet de zwartelijn zelf volgen !

De volgende Coderdojo staat gepland voor Zaterdag 11 December.

Ook dan willen we jullie behalve onze Scratch opdrachten ook de mogelijkheid geven de mBots te ontdekken.

Onze opdrachten in Python worden de komende weken aangepast om het gebruik van Mu als programmeeromgeving te gebruiken. Dat maakt met name het bouwen van een Game in Python eenvoudiger en dus leuker.

Tot slot hebben ook een leuke opdracht om HTML te leren kennen door zelf een webpagina te maken.